Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
a. De ondernemer: Taarten van Maarten, gevestigd aan de Markstraat 19 te Aalsmeer, e-mailadres: maarten@taartenvanmaarten.nl, KvK nummer 64451321:, BTW identificatienummer:NL172924856B01;
b. De opdrachtgever: een opdrachtgever is een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Taarten van Maarten

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever.
2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld door middel van plaatsing op de website van Taarten van Maarten, www.taartenvanmaarten.nl. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk elektronisch worden toegezonden.

2.3 Alle aanbiedingen gedaan door Taarten van Maarten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De overeenkomst komt tot stand doordat Taarten van Maarten de opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd.

3. BESTELLEN
Bestellingen plaatsen: De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen via www.taartenvanmaarten.nl

4. LEVERING:
4.1 Aflevering: De bestelling wordt, tenzij anders overeengekomen, afgeleverd op het in de bestelling aangegeven afleveradres.
4.2 Aflevermoment: Taarten van Maarten levert van dinsdag tot en met zaterdag. Indien de bestelling voor 12.00 uur is gedaan levert Taarten van Maarten de eerstvolgende leverdag. Bestellingen gedaan na 12.00 worden op de tweede volgende leverdag afgeleverd. Taarten van Maarten streeft er naar om de bestellingen tussen 9:00 en 12:00 af te leveren.
4.3 Tijden door klant aangegeven in de bestelling waarop klant de bestelling afgeleverd wil hebben gelden niet automatisch als aflevertijd. Klant kan voorkeursttijd aangeven door contact op te nemen met Taarten van Maarten.
4.4 Vervoersrisico: Ontstane schade aan de bestelling nadien deze is afgeleverd door Taarten van Maarten is voor risico van de opdrachtgever.

4.5 De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
4.6 Het afleveradres moet ten allen tijde goed bereikbaar zijn met de auto. Taarten van Maarten behoudt zich het recht voor om de bestelling op een met de klant afgesproken andere plek te overhandigen indien het afleveradres niet goed bereikbaar is.
4.7 Levering van verhuurartikelen valt onder de reguliere bezorg- of afhaalkosten. Retourneren of ophalen van verhuurartikelen vallen onder aparte bezorg- of afhaalkosten. Deze kosten worden na de bestelling apart aan klant gefactureerd.

5. PRIJZEN
5.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en op de site apart aangegeven bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

6. BETALING
6.1 Betaalmethodes: Na het verstrekken van de opdracht verzendt Taarten van Maarten per e-mail een orderbevestiging en een factuur met hierin de gemaakte afspraken over de bestelling zoals aantal, prijs en leveringstijdstip.
6.2 Betaling particulier: De betaling geschiedt door middel van Ideal, creditcard of Bitcoins na het plaatsen van de bestelling op de website www.taartenvanmaarten.nl.
6.3 Betaling zakelijke klanten: Zakelijke klanten hebben de mogelijkheid om te betalen door middel van factuur. Taarten van Maarten hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien na de betalingstermijn van 14 dagen de factuur niet is voldaan volgt een betalingsherinnering. Bij de tweede herinnering zal een bedrag van 4 euro extra in rekening worden gebracht. Bij de derde herinnering een bedrag van 8 euro.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Schade: Taarten van Maarten is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is Taarten van Maarten slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming. Indien Taarten van Maarten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.2 Taarten van Maarten is een eenmanszaak zonder personeel en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaarwegende (privé)omstandigheden, alsmede bij andere vormen van overmacht de opdracht te annuleren zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schade, die de opdrachtgever daardoor lijdt. Een eventueel reeds ontvangen betaling wordt dan geretourneerd aan de opdrachtgever. Uiteraard zal Taarten van Maarten eerst proberen een passende oplossing te bieden.
7.3 Omdat alle producten ambachtelijk en met de hand zijn vervaardigd, kunnen vormen, kleuren en decoraties van de producten afwijken van de producten getoond op de website www.taartenvanmaarten.nl. Taarten van Maarten kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
7.4 Allergieën: Taarten van Maarten maakt gebruik van dagverse producten als eieren, vruchten, roomboter en producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, gluten, noten en maïs en is niet aansprakelijk voor problemen, die hieruit kunnen voortkomen.
7.5 Schade aan verhuurartikelen: Taarten van Maarten hanteert geen borg. Bij schade veroorzaakt door klant aan verhuurartikelen zoals taartplateaus wordt de nieuwprijs van hetzelfde artikel doorberekend aan de klant. Indien niet meer beschikbaar hanteert Taarten van Maarten de prijs van een vergelijkbaar artikel.

8. ANNULERING
8.1 Bij annulering dient de opdrachtgever contact op te nemen met Taarten van Maarten. Dit kan via info@taartenvanmaarten.nl
8.2 Annulering is kosteloos indien:
a. Het bedrag van de order lager is dan 75 euro inclusief BTW
b. De annulering voor 12:00 is geplaatst op de dag voor de leverdag

9. WIJZIGINGEN
Bij wijziging van een bestelling dient de opdrachtgever contact op te nemen met Taarten van Maarten. Taarten van Maarten kan niet garanderen dat de bestelling nog gewijzigd kan worden, maar stelt alles in het werk om aan de wens van de opdrachtgever tegemoet te komen.

10. KLACHTEN
Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met Taarten van Maarten. Dit kan via info@taartenvanmaarten.nl of via het contactformulier op de website www.taartenvanmaarten.nl/contact.

11. PRIVACY
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

12. AUTEURSRECHT
Alle woord- en beeldmerken en foto’s op www.taartenvanmaarten.nl zijn eigendom van Taarten van Maarten tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taarten van Maarten is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *